Kroki Rozwiązania Problemu GPO Z Serwerem Wydruku Windows 2008 R2

Czasami komputer potencjalnie wyświetla błąd wskazujący aktualnie GPO drukarki Windows 2008 r2. Może istnieć kilka motywów pojawienia się tego błędu.

Czy Twój komputer działa wolno i wolno? Czy nękają go tajemnicze komunikaty o błędach i awarie? Jeśli tak, to potrzebujesz Reimage — najlepszego oprogramowania do naprawy błędów systemu Windows i przywracania optymalnej wydajności.

Dlaczego lubię wypełniać CAPTCHA?

Zalecane: Reimage

Reimage to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z systemem Windows — Reimage może pomóc!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

 • Wykonywanie analizy CAPTCHA weryfikuje, czy masz kwalifikacje do tymczasowego przyznania Ci łatwego dostępu do zasobów internetowych.

  Co mogę zrobić, aby tego uniknąć w przyszłości?

  Jeśli masz pojedynczy osobisty login, który wygląda jak osobisty, możesz uruchomić innego wirusa na swoim urządzeniu, aby upewnić się, że nie jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.

  Jeśli faktycznie znajdujesz się w nowym biurze lub w sieci współdzielonej, prawdopodobnie będziesz się zastanawiać, czy administrator sieci przeskanował sieć danej osoby w poszukiwaniu błędnie skonfigurowanych lub zainfekowanych urządzeń wirusowych.

  Innym pomysłem na uniemożliwienie przyszłego dostępu do której strony jest skorzystanie z Przepustki Prywatności. Może być konieczne zapisanie serii 2.Now 0 z konkretnego sklepu z dodatkami do Firefoksa.

  System Windows 7Internet
  windows 2008 r2 print machine gpo

  Z systemu Windows Server 2004 R2 i Print Management Editionkonsoli, administratorzy Windows mogą łatwo przydzielić wiele urządzeńKomputery i specyficzne wykorzystanie polityki sektora użytkownika. Czy można kiedykolwiek używać drukarek o komputerach?użytkownika, a gdy drukarka atramentowa Lazer zostanie usunięta z wdrożonej polityki domeny tatuażu,usunięte z komputera potencjalnego profilu użytkownika z powodu późniejszego punktu rozruchu lub logowania. OdZ oprogramowania oznacza to, że ten klimat poza tym wymaga Windows XP dla Windows Vista.Systemy będą czekać na uruchomienie nowej sieci przed wykonaniem pakietu, tak jak robi to drukarka fotograficzna.Pakiet wykorzystuje temperatury zasad grupy i zestaw skryptów uruchamiania lub logowania. też tak powinno byćPamiętaj, że samo zastosowanie reguły może nie usuwać funkcji.

  Udostępnianie drukarek przy użyciu pokrycia witryn sieci Web można wykonać za pomocą zupełnie nowej, specyficznej konsoli zarządzania zasadami grupy pod adresemTen konkretny system Windows Server 2008 R2 ma również zorganizowane usługi narzędzi drukowania. PrzynieśćDrukarki z zasadami hosta można dodatkowo uruchamiać z konsoli menedżerów wydruku.Jest to unikalne dla narzędzi Print Services, a korzystanie z tego programu faktycznie oferuje znacznie więcej funkcji.podczas wdrażania drukarki. Ze względu bezpośrednio na dodatkową funkcjonalność zalecanaWdrażanie drukarek wdrażanych zgodnie z zasadami grupy techniki będzie wkrótce korzystać z projektowania.tabela sterownicza. Aby zainstalować drukarkę na komputerze przy użyciu zasad grupy, wykonaj następujące czynności:

  1. Połącz się z wyłącznym serwerem administracyjnym Windows the Year 2008 Server R2.
  2. W razie potrzeby skonfiguruj zarządzanie konsolą zasad grupy i dodatkowe funkcje związane z narzędziami usług drukowania w dowolnym systemie.
  3. Po zainstalowaniu narzędzi kliknij Start, wybierz Wszystkie programy, kliknij Narzędzia, kliknij Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Zarządzanie drukowaniem.
  4. W sekcji Choinka zwiększ rozmiar węzła Print Servers, aby przeszukać urządzenia drukujące domeny. Jeśli nieSerwery zostaną wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Print Servers i wybierz Add/Remove Servers.Znajdź stronę internetową do drukowania lub wprowadź pełną nazwę serwera, dodaj gościa, który pomoże ci na liście, a następnie wpiszKliknij OK, aby pomóc Ci wrócić do konsoli poleceń drukowania.
  5. Po skonfigurowaniu serwera wydruku rozwiń serwer osoby i wybierz ręczne sprawdzanie węzłów drukarki na panelu.Drewno. Jeśli drukarka atramentowa nie jest wymieniona w żadnym z okien korzystania z naszej drukarki, w większości przypadków drukarka wymaga zainstalowania.Zobacz plik pomocy Print Management Console, aby przeanalizować, czy prawdopodobnie będzie wymagana instalacja drukarki.
  6. W panelu Drukarki kliknij prawym przyciskiem myszy pomoc dla żądanej drukarki i wybierz opcję Wdróż za pomocą zasad grupy.
  7. Gdy okno Wdrożenie z odpowiednimi zasadami grupy zostanie zwolnione, kliknij przycisk Przeglądaj, abyZnajdź te zasady zawierające wszystkie ustawienia dotyczące naszych wdrożonych drukarek.
  8. Kiedy otworzy się okno „Zlokalizuj obiekt zasad grupy”, wybierz dodatkowo zakładki „Wszystkie”.Wybierz żądaną procedurę grupową. Aby utworzyć nowy, określony obiekt zasad grupy dla tego zadania, wybierz Nowy.Obraz nowego fragmentu grupy zasad obok najwyższego, najbardziej pożądanego okna.
  9. Można utworzyć nową politykę grupową, która ma domyślną nazwę użytkownika Nowa polityka grupowaObiekt; w wielu przypadkach kliknij zasadę prawym przyciskiem myszy i zmień jej etykietę DeployPrinterGPO. Wybierzzmieniono nazwę zasad i spójrz na OK, aby powrócić do okna wdrażania zasad grupy.
  10. W całym oknie „Wdrażanie zasad grupy” zaznacz prawie wszystkie „KomputeryGPO Applied Positively (Machine Check)” i kliknij przycisk „Dodaj”, aby załadować te najważniejsze drukarki objęte naszymi zasadami.
  11. Kliknij OK, aby rozpocząć wprowadzanie zmian. Okno a można otworzyć w celu ustalenia wyników typu drukarkiZobowiązanie. Kliknij OK, jeśli uważasz, że akcja się powiodła; W przeciwnym razie kliknij Szczegóły wyboru, aby wyświetlić bieżący dziennik błędów niekrytycznych.
  12. Nie możesz się pomylić z tym narzędziem do naprawy systemu Windows. Jeśli masz problemy, po prostu kliknij, a Twoje problemy zostaną rozwiązane.