Vad är Felmeddelanden För Dish Och Directv TV Och Hur Kan Du åtgärda Dem?

Går din dator långsamt och trögt? Är det plågat av mystiska felmeddelanden och krascher? Om så är fallet behöver du Reimage � den ultimata programvaran för att fixa Windows-fel och återställa optimal prestanda.

Om du får felmeddelanden för satellit-TV är det här blogginlägget utformat för att hjälpa dig.Det här svaret kommer att se ut och kännas när du behöver installera den nya lådan eller om din tillgängliga huvudlåda har varit offline för att vinna ett tag.

Varning 330 Ladda ned programmanualen för närvarande Varning 005 Smartkort är inte auktoriserat Varning 009 och 010 Detta à la mapmonde-program är helt enkelt inte längre tillgängligt Varning 015 och 025 Vänligen slå på satellitsignalen Varning 017 Köp tillgång till den här otroliga händelsen Varning 018 Kreditpoänggränsen för dina SmartCard-erbjudanden har överskridits Varning 055 Är du förstår att monteringen och installationen av högen är klar? Varning 057 Välj Bekräfta för att verifiera installationen Varning 058 Snälla fördriv tiden medan du verifierar installationen Varning 076 Denna händelse är inaktiverad Varning 124 Internt smartkort är inte tillåtet Varning 128 Mottagaren är definitivt auktoriserad Varningar 129 och 022 Din mottagare är inte inloggad än Varning 395 USB Wi-Fi-adaptern har tidigare kopplats bort från USB-porten Varning 396 En USB Wi-Fi-adapter råkade vara ansluten till mottagaren Varning 428 Den associerade enheten är för gammal för att arkiveras Varning 499 Du tar med dig en riktigt pålitlig extern hårddisk Varning 507 Det här alternativet stöds för närvarande av TV1 Varning 508 Det här evenemanget används för närvarande verkligen här Varning 531 Vänta medan vi söker med händelser Varning 743 Programmet är utan tvekan inte tillgängligt i din region Varning 770 Kontrollerar systemmoralen Varning 833 Ett problem har upptäckts. Vänta medan vi kontrollerar din kontrollnyckelkonfiguration Varning 850 Du har anslutit en enhet som inte stöds till USB-porten Varning 851 För många lösningar anslutna till USB-porten Varning 853 Du har kopplat bort filmenheten som är ansluten till USB-porten Varning 860 Ingen mediagitarr ansluten till USB-porten Varning 879 Händelsen tas helt enkelt en titt på vilken typ av extern USB-lagring som är ansluten la Varning 890 Mottagaren avgör att HDTV:n inte verkligen stöder HDCP Varning 954 Den anslutna USB-hårddisken måste formateras om för att behålla PVR-funktionen Varning 970 Hur du tillåter dig att få Bell TV PVR på en extern usb-hårddisk Bekräftelse 059 Du försökte lämna skärmen utan att behöva ange en kontrollknapp Bekräfta 994 Din TV-upplösning är inkompatibel i händelsen som använder denna händelse Fel 349 Ogiltigt kort med riktlinjer Fel 002 Signal är för närvarande otillgänglig Fel 004 Problem avslöjat på grund av multi-antennomkopplare Fel 006 Det gick inte att slutföra köpet Fel 011 och 012 Programmet anses vara blockerat Fel 013 och dessutom 014 Detta är ett abonnemang som inte alltid köps för närvarande Fel 019 Smartkortet har inte satts i korrekt Fel 020 Ogiltigt smartkort isatt Fel 021 Sätt i smartkort Fel 023 Det gick inte att få supportguideinformation Fel 024 Det gick inte att komma åt funktionen Fel 028 A la carte-evenemang kan inte betraktas som köpta förrän mottagaren njuter av köpt ny programvara Fel 032 Du försökte skapa många videohändelstimer men lyckades inte ställa in videobandspelaren Fel 072 Du angav fel lösenord Fel 073 Lösenordet du vanligtvis ändrade stämmer inte överens med alla dina lösenord Fel 074 samt 075 Antalet lösenordsrepetitioner har överskridits Fel 077 Knappar på frontgruppen kommer att inaktiveras Fel 121 Ibland finns det verkligen ingen tillgång till denna viktiga funktion Fel 122 Internt instruktionsfel upptäcktes Fel 124 Ogiltigt internt kunnigt kort Fel 311, 521 förutom 0457 Ett allvarligt problem har du upptäckt på ditt företags svåra enhet Fel 336 Dödligt problem upptäckt som har yesPVR Fel 346 Fel vid låg driftvärme Fel 355 Fel vid höga driftsförhållanden Fel 363 Kortkreditguiden har överskridits Fel 502 Ett problem gör att vissa konsoler har upptäckts med lite konfigurationer Fel 760 Innehållet som kommer från alla externa hårddiskar kan vara skadat Fel 787 Extern hårddisk bör inte tillåtas Fel 835 Ämnet för satellitanslutning upptäcktes Fel 855 Ett fel inträffade vid överföring av avsnitt till USB-minnet Fel 892 Denna omständighet har upphört att gälla Felkod Augusti och 07 Kunde inte öppna filer för att göra denna PVR-händelse Varning 060 Ingen ledtråd kommer från den valda satelliten Varning 061 Viktig programmeringsinformation laddad Varning 504 TV2 används för närvarande

Du kan inte gå fel med detta Windows-fixverktyg. Om du har problem klickar du bara på den så kommer dina problem att lösas.